Dział fizykoterapii

FIZYKOTERAPIA to jedna z form fizjoterapii, w której wykorzystuje się bodźce fizyczne pobierane z natury bądź wytwarzane dzięki specjalnym urządzeniom. 

Oferujemy:

1. Promieniowanie podczerwone (sollux) z filtrem niebieskim / czerwonym

2. Laseroterapia punktowa

3. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

4. Prądy stałe:

  • galwanizacja,
  • jonoforeza

5. Prądy impulsowe małej częstotliwości:

  • diadynamiczne
  • przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS),
  • prądy Traberta (Ultra Reiz)

6. Prądy impulsowe średniej częstotliwości:

  • interferencyjne

7. Terapia falą ultradźwiękową (UD) / Fonoforeza

8. Okłady borowinowe