Dział kinezyterapii

KINEZYTERAPIA - podstawą tej dziedziny są ćwiczenia ruchowe.
 

Oferujemy:

1. Ćwiczenia:

  • ćw. bierne,
  • ćwiczenia w odciążeniu (UGUL)
  • wspomagane,
  • samowspomagane,
  • czynno-bierne,
  • czynne,
  • czynne z dawkowanym oporem,
  • ćwiczenia kontralateralne - ćwiczenia kończyny górnej lub dolnej wolnej od opatrunku, z maksymalnym oporem
  • ćwiczenia ipsilateralne - ćwiczenia stawów wolnych od opatrunku gipsowego
  • ćwiczenia w jednostkach chorobowych

2. PNF – proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe