Ochrona Danych

 

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem email: iod@caritaslegnica.pl


Poniżej przedstawiamy Klauzule Informacyjne dotyczące przetwarzania danych gości a także kandydatów do pracy:

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla gości / klientów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) podanie danych osobowych jest  niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezjalny Dom Caritas im Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Wolności 11, 58-580 Szklarska Poręba
3) z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem email iod@caritaslegnica.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w realizacji usług
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla kandadatów do pracy (zgoda i kaluzula informacyjna):

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

                                                                                                              ……………………………………………………….
                                                                                                                                             (podpis)

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
2) celem przetwarzania danych jest rekrutacja pracowników,
3) z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem email iod@caritaslegnica.pl
4) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezjalny Dom Caritas im Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Wolności 11, 58-580 Szklarska Poręba
5) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
6) Dane osobowe przechowywane będą na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa