Regulamin obiektu

 

Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

 

REGULAMIN DOMU NA BIAŁEJ DOLINIE

 

 • Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00 a kończy o 11.00.
 • Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00 po uprzednim uzgodnieniu z recepcją.
 • W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Dom może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet w przypadku nie wykorzystania wniesionej uprzednio opłaty za pobyt.
 • Podczas meldowania Gość ma obowiązek okazać się wskazanym przez recepcjonistę dokumentem tożsamości. W przypadku odmowy ze strony Gościa, hotel ma prawo odmówić Gościowi możliwości zameldowania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 • Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję. Dom ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną usługę pod względem technicznym,
 • Gość hotelowy ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń oraz braki w wyposażeniu powstałe z jego winy lub osób odwiedzających.
 • Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 • Parking przy Obiekcie jest niestrzeżony, wolny od opłat. Dom nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 • Obiekt jest monitorowany.
 • Zobowiązujemy do przestrzegania przepisów p-poż
  a. nie wrzucać zapałek do kosza na śmieci,
  b. nie przechowywać w pokojach płynów łatwopalnych,
  c. nie palić tytoniu w pokojach oraz na balkonach, werandach,
  d. w razie powstania pożaru natychmiast zawiadomić personel.
 • W Naszym Domu Nie akceptujemy zwierząt.
 • Sprzęt narciarski oraz wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy przechowywany jest wyłącznie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, zwanym „narciarnią”. Klucz jest pobierany każdorazowo w recepcji.
 • W Obiekcie pobierana jest opłata miejscowa przekazywana do Urzędu Miasta Szklarska Poręba – płatna za każdy dzień pobytu , wyłącznie gotówką w recepcji. (nie dotyczy pobytów na jedną dobę oraz dzieci do drugiego roku życia)
 • Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.
 • W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z naszą recepcją.
 • Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Wpłacenie zadatku jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu
 • Rabaty i vouchery nie łączą się z promocjami i indywidualnie przygotowanymi ofertami.
 • Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest maksymalnie o 30 dni. Każda zmiana podlega opłacie równowartości 50% zadatku. Zmiana nie będzie możliwa na dni sprzedawane jedynie w pakietach.
 • Rezerwacji zakupionej w ramach pakietu lub okresowej oferty promocyjnej, nie można przenieść na inny termin nie obejmowany przez wybraną promocję.
 • Nasz Dom może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników, albo innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Domu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.